Link do wykazu organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim:http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?kryt_woj_multi=8&kryt_typ_instyt_multi=67&szukanie=zaawans1&wyniki=1&sort=nazwa