Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel.: (+48) 77 54 16 410
fax: (+48) 77 54 16 411
e-mail: umwo@opolskie.pl

NIP: 754-25-49-660