Szanowni Państwo, w 2023 roku przypada jubileusz 20-lecia konkursu „Opolska Marka”.

Nieprzerwanie od 2003 roku Samorząd Województwa Opolskiego przy wsparciu komisji konkursowej, w skład której każdorazowo wchodzili przedstawiciele instytucji okołobiznesowych naszego regionu, wyłaniał najlepsze produkty, usługi, eksporterów, inicjatywy oraz pracodawców w województwie opolskim. Podmioty te były szeroko promowane na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.

W 2023 roku dwudziesta edycja odbedzie się jednorazowo w innej formule. Laureatami tegorocznej edycji zostaną wybrane podmioty z pośród tych, które w poprzednich edycjach zdobyły tytuł laureata konkursu w poszczególnych kategoriach.

Uroczysta gala planowana jest na IV kwartał 2023 roku. Szczegóły realizacji przedsięwzięcia podane będą do wiadomości w późniejszym terminie na naszej stronie internetowej.

______________________________________________________________________________________

Samorząd Województwa Opolskiego co roku zaprasza opolskie firmy do ubiegania się o tytuł Opolskiej Marki. Celem tego najważniejszego konkursu promocyjnego w regionie jest rozwój i wspieranie opolskiej przedsiębiorczości oraz prezentacja potencjału gospodarczego województwa opolskiego.

Opolska Marka promuje najlepsze produkty opolskiej gospodarki, najlepsze usługi w regionie oraz najlepsze osiągnięcia eksportowe opolskich firm. Znak Opolskiej Marki jest symbolem najlepszej jakości w województwie opolskim.

Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom, zdobywcom statuetek Opolskiej Marki, promocję w województwie oraz poza jego granicami. Posiadanie tego tytułu jest gwarancją, że mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem i usługą, z wysokim poziomem jakości – czyli z tym, czym województwo opolskie może się pochwalić.

Opolska Marka 2021

Laureaci dotychczasowych edycji konkursu OPOLSKA MARKA