Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Nazwisko i imię Komórka organizacyjna Adres Telefon służbowy
Andruszkiewicz Aleksandra
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Szoprun Justyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 112
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 816
Barczyk Irena
Z-ca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 102
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 162
Bartel Sławomir
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Basiński Tomasz
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 807
Jankowska Jadwiga
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 193
Bedrunka Karina
Dyrektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 313
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 201
Bereźnicka Anna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 3
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 347
Bielak Agnieszka
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Bobiarska-Gęglawy Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 215
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 807
Boczar Jan
Z-ca Dyrektora
Departament Finansów
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 602
Bogucki Mariusz
Dyrektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: A
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 360
Borkowska Sylwia
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 106
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 618
Brząkała Sylwester
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9
Byrdak Maja
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 303
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 835
Błaszczyk-Leśniak Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Cedro Damian
Dyrektor
Biuro Sejmiku
pokój: 517
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 558
Chanowska Alicja
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Sękowska Iwona
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 342
Chełpa Magdalena
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 256
Czukiewska Agata
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 619
Czyżewska Anna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 251
Dobrzański Ryszard
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Domańska-Zabawczuk Michalina
Dyrektor - Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 5A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 840
Dorosz-Sobka Alina
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 346
Dratwa Ryszard
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 406
Dressler Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 353
Dudek Wojciech
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 7
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 285
Dębicka Lidia
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 179
Dębska Anna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Elceser Monika
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 357
Falkowska-Bauch Anna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 461
Fedorczuk Aleksander
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 808
Fedynyszyn Grzegorz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 208
Figiel Mateusz
Z-ca Dyrektora
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 7
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 341
Górnicka Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Fitkowska Danuta
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 409
Glińska Anna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 371
Gola Małgorzata
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Grabelus Manfred
Dyrektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105A
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 311
Gruszka-Knapiak Bogusława
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.206
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 404
Grzęda Krzysztof
Z-ca Dyrektora
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 203
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 836
Gumienna Karolina
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 179
Głogiewicz Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Głąb Brygida
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 116
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 211
Górny Jacek
Geodeta Województwa - Kierownik Referatu
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 354
Górski Janusz
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 196
Hamadyk Iwona
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 405
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 312
Hanzel Tomasz
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 311
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 258
Huk Mateusz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
45-075 Opole, Krakowska 38
Jankowski Damian
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Jaroszczuk Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Jaworska Joanna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 353
Joniak Dariusz
Główny Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 833
Kanius Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 444
Karwacki Sebastian
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 410
Harus Joanna
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 45
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Kisielewska Joanna
Kierownik
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 202
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 838
Kiwka Adam
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Klimek Joanna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 845
Klimkiewicz Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 822
Kluba Elżbieta
Inspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 206
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 832
Knosala Roman
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
pokój: brak danych
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 821
Kowalczyk Adam
Z-ca Dyrektora
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.3.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 152
Kowolik Joanna
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 312
Kozakiewicz Violetta
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: sala nr 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Koziołek Krzysztof
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 126
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 595
Kozok Mariusz
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 194
Wojtowska Anna
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 4
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 637
Kryniewski Wiesław
Dyrektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 100
Kubicius Iwona
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 316
Kulbacka Ewa
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 125
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 596
Kuraś Katarzyna
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 110
Kurdej-Michniewicz Anna
Z-ca Dyrektora
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 191
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 580
Puszcz Magdalena
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 236
Kułakowski Adam
Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 6A
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 816
Lewanda Magdalena
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 239
Licznar Dorota
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 208
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 260
Lisik Iwona
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 825
Lukowska Marzena
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38
Podobińska Izabela
Główny Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 845
Marek Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 586
Mielec Anna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Mazur Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 416
Mazur Sylwia
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 164
Mazur Stanisław
Skarbnik Województwa Opolskiego
Skarbnik Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 540
Małek Łukasz
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 434
Małkowiak Iwona
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.2
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Mehlich Michał
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 10
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 811
Merkel Wojciech
Pełn.ds.ochr.inf.niejawnych
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Obronności
pokój: Piastowska 12 - pokój 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Michałowski Maciej
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 138
Midura Tomasz
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 174
Mikołajczak Barbara
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 102 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 375
Mikołajewicz Krzysztof
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 106
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 319
Miszkurek Aneta
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 302
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 222
Moryto Jadwiga
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 554
Mróz-Gryc Anna
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 323
Mzyk Helena
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Najman-Błaut Aneta
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Kraus Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 150
Niewdana Dorota
Sekretarka
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 314
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 201
Nowosielecki Radosław
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: 28
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 556
Ochędzan Natalia
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 205
Odoj-Klamut Joanna
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.6
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Okupniak Agnieszka
Dyrektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 7
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 339
Olender Danuta
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 310
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 240
Ostowska Jolanta
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 350
Ostrowski Bartosz
Z-ca Dyrektora
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 324
Oszytko Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 109 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 370
Palimąka Daniel
Inspektor
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 529
Pasławska Elżbieta
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 326
Piechówka Katarzyna
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 312
Pieszczeminko Dominika
Kierownik
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 355
Halicka Anna
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 201
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 827
Kajda Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 208
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 268
Pomianowska Barbara
Dyrektor
Departament Finansów
pokój: 205
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Preis-Pałczyńska Ewa
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 307 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 197
Przyłucka Grażyna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Puszcz Marcin
Sekretarz Województwa
Marszałek Województwa
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Rogowska Bożena
Dyrektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 302 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 190
Romanowska Barbara
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 102
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 228
Rosińska Sylwia
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 165
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 313
Rospond-Bednarska Danuta
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 176
Ruszczewska Violetta
Kierownik - rzecznik prasowy
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 590
Ruszczewski Jacek
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
pokój: 308
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 821
Bodzioch Anna
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 109
Kozina Adela
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 260
Skórzewska Iwona
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.210
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 535
Stefan Mariusz
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 110
45-082 Opole, Piastowska 14
Stefaniak Zdzisław
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 139
Stępczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 355
Osiecka-Sułek Justyna
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 108
Szałecka-Ptak Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.6
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 336
Szczęsny Ewa
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 15
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 202
Szumańska Agata
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 101
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 217
Szwaiger Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 840
Szweiger Jolanta
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 619
Tabor Jacek
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 101/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 304
Tańczak-Bąk Maria
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Trela Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Trumpus Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 213
Turcza Kamila
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 254
Waszczuk Radosław
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 264
Widera Remigiusz
Dyrektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 141
Wieliczko Jolanta
Sekretarka
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 161
Wierzba Agnieszka
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 315
Wieszala Aneta
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 280
Wilczyńska Joanna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 166
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 516
Wilk Joanna
Kierownik
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 337
Wolna Jadwiga
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 303
Wroniecki Maciej
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 357
Wrzeszcz Magdalena
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 99 63
Kotula Ewa
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 125
Wujec Marta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 840
Zadka Waldemar
Dyrektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 157
Zawada Marian
Główny Specjalista
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 813
Zirnik Krystyna
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 381
Zulska Katarzyna
Kierownik
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 8
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Zwardoń Marta
Inspektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 831
Kula Katarzyna
Główny Specjalista
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 553
Łebzuch Przemysław
Główny Specjalista
Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji
pokój: brak danych
D-55116 Mainz, Große Bleiche 60-62 +49 6131 3295 737
Łodzińska Małgorzata
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 225
Żak Renata
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 416
Gąsiorowska Amelia
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 117
Żyła Maciej
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 363
Kwolik Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 361
Światły Ewa
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Mościchowski Przemysław
Kierownik
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 150
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 333
Wójcik Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Wójcik Anna
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 304
Greb Agnieszka
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 102
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 229
Kwiecień Ewa
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Mazur Przemysław
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 273
Jóśko Piotr
Z-ca Dyrektora
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 366
Sługocki Krzysztof
Inspektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 419
Stefan Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 365
Kociuga Dorota
Kierownik
Departament Finansów
pokój: 5
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 604
Olkuśnik Radosław
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 820
Kloc Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 101
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 216
Aleksandrowicz Maciej
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 116
Lipin Dorota
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 830
Ostrowska Alicja
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 254
Salera Iwona
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 209
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 261
Magosz Ewa
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 278
Setla Alicja
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 105 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 372
Hein Jolanta
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 233
Sorokowska Renata
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 104
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 236
Kwolik Zuzanna
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 217
Burosch Aneta
Starszy Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 183
Świerczyńska Aleksandra
Rzecznik Funduszy Europejskich
Rzecznik Funduszy Europejskich
pokój: 7
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Wójcik Justyna
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 283
Kwoczała Roman
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek sala nr 2
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 622
Łuczywo Barbara
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 812
Głąb Arkadiusz
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 124
Lasek Katarzyna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 841
Normantowicz Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 479
Cmok-Gawrońska Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 8
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 545
Przygoda Tomasz
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 403
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 123
Sokołowska Jagoda
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 185
Kubalańca Zbigniew
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Kotowska Małgorzata
Starszy Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 304 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 192
Deręg Wiesława
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 216
Janas Andrzej
Z-ca Dyrektora
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 48
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Pietruszka Marek
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 9
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 245
Piłat Joanna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 234
Sobera Justyna
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 270
Zaczyk Kamila
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 207
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 837
Chudalla Jolanta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Łuczkiewicz Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 277
Kiecoń Teresa
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 3
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 274
Ślusarz Agnieszka
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 302
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 230
Górowski Sławomir
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 210
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 262
Arcisz Anna
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 208
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 260
Winsze Krystyna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 839
Zgraja Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 207
Lichota Katarzyna
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 136
Zarwańska Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: IV piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 338
Juszczyszyn-Pieczonka Małgorzata
Z-ca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105 B
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 352
Suszek Magdalena
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 313
Mastalerz Joanna
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 228
Kaniewska Izabela
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Grzejdziak Agnieszka
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 382
Góreczny Grzegorz
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124-Piastowska 107-Hallera
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 598
Kwaśniak Piotr
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 124
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 391
Chochliński Dobrosław
Starszy Inspektor
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 3
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 811
Preuhs Halina
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: 107
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 608
Stahlberger Aldona
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 165
Moskal-Kochman Marta
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 331
Kandzior Joanna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 232
STEMPNIEWICZ TOMASZ
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 843
Stotko Beata
Starszy Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 114
Szukalska-Piekarz Mariola
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 077 403 41 79
Rychlicka Anna
Starszy Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Słomska Agnieszka
Kierownik
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 353
Piotrowska Marta
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 812
Piszczatowska Iwona
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 495
Boryczko Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 233
Dużyński Cezary
Rzemieślnik Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 398
Synowiecki Stanisław
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 12 02
Kasperkiewicz Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 238
Niedźwiedź Wioletta
Sekretarka
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 5
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 801
Grabowska Hanna
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 6
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 605
Kaczmarek Aleksandra
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
Natońska Paulina
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 249
Gumulińska Danuta
Starszy Inspektor
Departament Finansów
pokój: 303
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 471
Chociejowska Beata
Zaopatrzeniowiec
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 190
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 400
Brząkała Ewa
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 4.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 151
Bartodziej Ryszard
Zaopatrzeniowiec
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 377
Pęcak-Zacharko Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 806
Grabelus Beata
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Rapacz Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 813
Kleszno-Wróbel Aldona
Inspektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: C
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 358
Janka Grzegorz
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 225
Dybała-Walecko Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 209
Zborowska Kamila
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 12 02
Wolny-Miksa Anna
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 102
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 350
Rzadkowska Dominika
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 282
Pawlik Elżbieta
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 135
Wójcik Janusz
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 135
45-088 Opole, Ostrówek 5-7 77 5416 910
Mikołajczyk Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 348
Skolarus Anna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 113
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 813
Butyńska Barbara
Kierownik
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 247
Balcarczyk Katarzyna
Starszy Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 182
Partyka Jacek
Z-ca Dyrektora
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 23
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 241
Michniewicz Maja
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 182
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 592
Żmuda Małgorzata
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 831
Kościółek Magdalena
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 205
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 846
Wójcik Elżbieta
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 839
Gil Łukasz
Starszy Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 306
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 548
Wójcik Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 210
Sieńska Katarzyna
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 405
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 104
Wronka Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 207
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 830
Wolny-Chrobot Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 252
Kurka Arkadiusz
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 238
Zbroński Przemysław
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 236
Peluch Małgorzata
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 806
Kowalczyk-Ciomek Małgorzata
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 111
Kamińska Agnieszka
Dyrektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: III piętro
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 330
Honcza Manfred
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Piziak Karina
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 205/1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 188
Murzicz Sandra
Inspektor
Biuro Sejmiku
pokój: 29
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 546
Trojanowska Agnieszka
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Walentynowicz Anna
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 155
Słodkowska Paulina
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 635
Czernecka Dagmara
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 223
Skrzyński Janusz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 077 472 50 39
Pietrzak Renata
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 105
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 219
MŁYNARCZYK AGNIESZKA
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 401
Tkocz Arkadiusz
Z-ca Dyrektora
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 270
Stępka Ewa
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 550
Wróbel Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 246
Jędrzejewska Anna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 209
Scześniok Piotr
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 210
Karaczyn Tomasz
Dyrektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 47
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 250
Kunstler Magdalena
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 215
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 808
Frydel Beata
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 303
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 115
Jóźków Sylwia
Audytor wewnętrzny
Biuro Kontroli i Audytu
pokój: 6
45-083 Opole, Barlickiego 17 77 5416 843
Janukowicz Mariola
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 607
Kaczmarek Mateusz
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Pałac Elżbieta
Starszy Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 306 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 614
Samecka Anna
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 107
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 221
Grzybek Barbara
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 263
Michułka Piotr
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 237
Janikowski Radosław
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 209
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 267
Morawa Elżbieta
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 204
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 845
Fedczuk Janusz
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.212
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 396
Pikuła Ewelina
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 204
Chomentowska Ewa
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Relidzyńska-Bożentka Dorota
Inspektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: D
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 502
Koral-Jacek Marzena
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 345
Waga Kazimierz
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 217
Relidzyńska Anna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38
Biliński Roman
Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 223
Kobiela Piotr
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21a
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 231
Sokołowski Wieńczysław
Główny Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 1.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 149
Kulpok Agnieszka
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 212
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 801
Rosińska Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Augustyniak Grzegorz
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 281
Wróbel Marta
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 111 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 374
Bedka Krzysztof
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 312
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 259
Kondracka-Rak Karolina
Starszy Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 591
Gabryelska Barbara
Główny Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Morawiec Joanna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 108
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 218
Rutkowska-Śliwka Dagna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 252
Karawan Marek
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 415
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 156
Urbaniak Adriana
Starszy Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 180
Matuszewska Dorota
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 204
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 349
Bliźnicki Paweł
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 2
45-083 Opole, Barlickiego 17
Kubica-Barska Anna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 314
Wojtkiewicz Anna
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 104
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 397
Ślimak Artur
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 308 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 480
Dudek Kamila
Inspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Żurek Anna
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 184
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 389
Kąpała Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 14
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 247
Ros Małgorzata
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 145
Dobrzańska Anna
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 36.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 218
Jodko Monika
Starszy Inspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 842
Mańczyk Halina
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 313
Sałajczyk Kamila
Starszy Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 323
Zaranek Marta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 201
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 158
Pawlik Sandra
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 510
Szwarcbach Krzysztof
Główny Specjalista
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 3
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 418
Nakiela-Wołek Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 210
Kubalańca Teresa
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 263
Wyrąbek Iwona
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 210
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 262
Gałka Stanisław
Z-ca Dyrektora
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 305 Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 613
Wajzer-Mietła Beata
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 234
Konopka Antoni
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
FILIKS ANNA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 103
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 254
Kolek Roman
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 179
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Wawrzyniak Radosław
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 211
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 264
Zarzycka-Poproch Joanna
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 354
Lachnik Dorota
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 352
Duda Zbigniew
Inspektor
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Obronności
pokój: Piastowska 12 - pokój 204
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 450
Kamińska Barbara
Dyrektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 210
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 846
SIENIAWSKA-SŁOŃSKA AGNIESZKA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 110
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 215
BLAJDA ANNA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 231
SKUPIEŃSKA BARBARA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 108
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 257
NOWAK LUIZA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 107
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 235
STOLARCZYK AGNIESZKA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 246
Wurst Kornelia
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 262
Roman Beata
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 108
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 248
Nadolski Paweł
Starszy Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 255
Teichmann Paweł
Kierownik
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 38
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 227
Wilisowska Justyna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 234
NOWOBILSKA ANETA
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 227
Stasz Joanna
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 132
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 367
Grygierczyk Maria
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 325
Zięcina Krzysztof
Starszy Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 351
Kolejewska-Rożek Małgorzata
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 320
Gienieczko Natalia
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Wieszołek Marcin
Starszy Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 306 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 614
Wojtowicz Edyta
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 343
Lisowska Kamila
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Kampa Anna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
KAMIŃSKA MONIKA
Główny Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.203
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 415
Raczyński Adam
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 546
Lisowska-Nowak Joanna
Główny Specjalista
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 346
Możdżeń Anna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 276
ENGLOT-BRZOZOWSKA MILENA
Starszy Specjalista
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 843
Socha-Macina Renata
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 526
Przybyła Klaudia
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 169
Kluska Natalia
Sekretarka
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 600
Hołota Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Gadzicka Natalia
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 286
Szarkowski Rafał
Starszy Inspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 249
Słaboń Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 175
Józwenko Łukasz
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 498
Orpel Danuta
Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 1
45-867 Opole, Hallera 9
Duda Wioleta
Sekretarka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 837
Jedlikowska-Pisarczyk Anna
Sekretarka
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 364
Wójcik Ewelina
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 111 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 373
KWASIK JOANNA
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 109
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 246
Sławenta Iwona
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 357
Huncia Żaneta
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 180
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Nowicka Karolina
Sekretarka
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 301
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 200
Ludwig Aneta
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 202
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 171
Rzońca Barbara
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 820
Mysiorek Karolina
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 331
Parobij Dorota
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 12
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 275
Kuglarz Arkadiusz
Dyrektor
Gabinet Marszałka
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 470
Pijarowska Agnieszka
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 1
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 237
Dąbrowski Bartosz
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 5
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 277
Skotnicki Paweł
Główny Programista Aplikacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: 3 box 1
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 624
Warzycha Marta
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 186
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 582
Tomczak Mateusz
Sekretarka
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 498
Kuźnik Anna
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 187
Galla Patrycja
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 225
Buła Andrzej
Marszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Stodoła Magdalena
Z-ca Dyrektora
Gabinet Marszałka
pokój: 164
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 387
Borecka Marzena
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 7
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 287
Ciupińska Arleta
Starszy archiwista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.209
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 407
Łukasiewicz Aleksandra
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 182
Wesołowska Monika
Inspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 103
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4412765 351
Duda Mirosław
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Konopacka Agnieszka
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 162
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 311
Sprung Katarzyna
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 309
Halicki Przemysław
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 305
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 824
Linkiewicz Beata
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 206/2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 137
Przyborowicz Jolanta
Sekretarka
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 201
Chomyn Piotr
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 25 86
Janisz Maciej
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: III piętro
48-300 Nysa, Słowiańska 19 077 448 25 86
Janocha Joanna
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: I piętro
49-300 Brzeg, Wyszyńskiego 23 077 444 17 78
Jurkun Katarzyna
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 21
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 235
Sadło Tomasz
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 286
Wuczkowska Magdalena
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 629
Janus Agnieszka
Inspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 136
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 844
Kinas Katarzyna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 105
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 220
Wójcik Paweł
Sekretarka
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 847
Faroń Marcin
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 270
Olszewska Justyna
p.o. Kierownika
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 2
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 282
Grządkowska Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 4
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 821
Światły Anna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 207
Markowicz Florentyna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Wójcik Iwona
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 3.1.
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 167
Swoboda Bartosz
Starszy Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Brach Justyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 205
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 846
Orpel Bartłomiej
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 308 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 460
Bidzińska Iwona
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 325
Nowak Artur
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 305
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 394
Smoliński Marek
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Bondarewicz Ilona
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 115
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 212
Michlik Krzysztof
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 204
Kosik Przemysław
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 105
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 219
Jasińska Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 203
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 233
Kłonowski Witold
Konserwator
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 398
Starowicz Adrian
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 144
Polak Przemysław
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II piętro pok.208
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 515
Janicka Agnieszka
Inspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 805
Ogłaza Szymon
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Małolepsza Halina
Robotnik gospodarczy
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Ostrówek Obsługa spotkań
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 434
Kaczmarek Bogusław
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 11
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 207
Stokłosa Sylwia
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 304
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 825
Poskart Agata
Starszy Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 170
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Kruk Alicja
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 401.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 108
Polak Paweł
Z-ca Dyrektora
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 102
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 251
Damboń-Kandziora Izabela
Dyrektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 103.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 163
Bilski Zbigniew
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 154
Starzec Nikola
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 177
Berestecka Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 253
Langner Monika
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 202
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 227
Wojtuś-Bara Agata
Sekretarka
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 105
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 310
Młodzińska Agnieszka
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 111
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 814
Mrówka Joanna
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 112
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 818
Skawińska Aneta
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 168
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 541
Szczęsny Jarosław
Starszy Inspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 359
Śmiech Błażej
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 39.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 148
Dzierżan Kamila
Sekretarka
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: III piętro Sekretariat
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 330
Pławiak Gracjana
Sekretarka
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 340
Modrzejewski Paweł
Podinspektor
Departament Finansów
pokój: 301
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 609
Kościelna-Guzial Marta
Starszy Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Dwojak Katarzyna
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 7
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 282
Pabijan-Kowalska Judyta
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 284
Lech Michał
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 3.1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 332
Zapała Aleksandra
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 214
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 831
Letki Agata
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: 108 - Piastowska 13
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 433
Glinkowska Joanna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 351
Kasztelan Przemysław
Sekretarka
Biuro Sejmiku
pokój: 26
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 551
Wrona Piotr
Główny Specjalista
Gabinet Marszałka
pokój: 187
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 591
Niemczyk Iwona
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 2.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 147
Superczyńska Karolina
Inspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 126
Hejn Marta
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 8
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 284
Kuźmin Monika
Podinspektor
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 35.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 208
Rosa Patryk
Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 208
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 835
Wróbel Marta
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 24
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 358
Wąsik Katarzyna
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 171
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 523
Sekita Joanna
Podinspektor
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 1
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 344
Szałaj Przemysław
Młodszy Referent
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 114
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 820
Gołoś Tomasz
Informatyk
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: B
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 362
Wardawy Jagoda
Podinspektor
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 25
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 317
Teodorowicz Agnieszka
Podinspektor
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 178
Sałatyńska Barbara
Sekretarka
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 302 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 190
Oszańca Katarzyna
Starszy Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Grzyb Piotr
Główny Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: 4.5
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 322
Kulesza Wita
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 103 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 412
Pieroń Krzysztof
Z-ca Dyrektora
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 301.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 103
Orłowski Wojciech
Główny Specjalista
Departament Finansów
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 356
Felusiak Marta
Starszy Specjalista
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 208
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 841
Goniowska Krystyna
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 277
Wołek Joanna
Inspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 101.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 168
Kwiatkowski Janusz
Główny Specjalista
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 130
Lakwa Agnieszka
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Kochan Helena
Kierownik
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 402.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 184
Hutna Dagmara
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 331
Chyra Bartosz
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Orłowska-Mamzer Małgorzata
Podinspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 104 - Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 343
Borzym Ewa
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Damrota 30 077 403 41 79
Królikowska-Świątek Iwona
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 309 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 4482 195
Godlewska Ewelina
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 213
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 805
Hadryś Monika
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 9
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 210
Wlazło Elżbieta
Starszy Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 110
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 214
Cisowska Katarzyna
Referent
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 107
Małek Maciej
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 5
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Kordzińska-Żaba Marta
Podinspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 327
Karbowicz Piotr
Radca Prawny
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 4
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 272
Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Inspektor
Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 359
Pośpiech Joanna
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 237
Skowronek Justyna
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9
Chęcińska Ewa
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 209
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 269
Macukiewicz Karolina
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 257
Jurek Monika
Dyrektor
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 205
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 839
Wittek Marek
Główny Specjalista
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości
pokój: 29
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Gwiżdż Olaf
Starszy Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: 204
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 181
Lasa Małgorzata
Sekretarka
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: 302.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 100
Gajda Tobiasz
Podinspektor
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: 209
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 847
Urbański Miłosz
Podinspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Gołąb Andrzej
Kierowca
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-088 Opole, Ostrówek 5-7
Stylińska Katarzyna
Główny Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 133
Brzuszek Adam
Podinspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Wiśniewska Oliwia
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 39.1
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 222
Budzan Aneta
Sekretarka
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 43
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 241
Zaleski Arkadiusz
Specjalista
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 23
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 206
Ślęzak-Nowacka Katarzyna
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 173
Lipka Anna
Referent
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 356
Kąciak Magdalena
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Piskorski Jarosław
Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 203
Pańczyk Sabina
Starszy Specjalista
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 329
Tromsa Ilona
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 521
Dziuk Agata
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 206
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 841
Labisz Monika
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 13
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 252
Tas Radosław
Specjalista
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 146
Zbiegieni Marcin
Inspektor
Departament Kultury Sportu i Turystyki
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 334
Marsolek Erwin
Główny Specjalista
Biuro Skarbu Województwa
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 633
Błyszcz Ewelina
Sekretarka
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: brak danych
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 340
Pelc-Czajkowska Anna
Inspektor
Biuro Skarbu Województwa
pokój: 304 Piastowska 12
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 394
Kala Aleksandra
Sekretarka
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: 4
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 140
Stelmach Kornelia
Pomoc administracyjna
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 pok.105
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 327
Olszowska Kinga
Pomoc administracyjna
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 259
Zając Daria
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 112
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5493 818
Sobieszek Magda
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 107
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 221
Rudziewicz Jolanta
Sekretarka
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 14
Jasiewicz Alicja
Podinspektor
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 180
Łuczak Elżbieta
Inspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 112
Tylczyńska Dominika
Sekretarka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
pokój: 204
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 837
Jarmuziewicz Tadeusz
Główny Specjalista
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 118
Mąka Klaudiusz
Podinspektor
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pokój: brak danych
brak danych
Barcz Olaf
Podinspektor
Departament Infrastruktury i Gospodarki
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 303
Szymkowicz Paweł
Główny Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
45-075 Opole, Krakowska 38
Jedynakiewicz Magdalena
Pomoc administracyjna
Departament Ochrony Środowiska
pokój: brak danych
45-867 Opole, Hallera 9
Ostaszewska Mariola
Podinspektor
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: 106
45-075 Opole, Krakowska 38 77 5416 245
Łacny Marta
Specjalista
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: 179
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 524
Okoń Ewa
Główny Specjalista
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
pokój: 104.3
45-867 Opole, Hallera 9 77 4482 172
Nowak Kamil
Specjalista
Departament Ochrony Środowiska
pokój: 108
45-867 Opole, Hallera 9 77 4429 318
Krystosek Tomasz
Sekretarka
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
pokój: 4
45-053 Opole, Żeromskiego 3 77 4429 343 77 4429 363
Królikowska Magdalena
Pomoc administracyjna
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
pokój: brak danych
45-082 Opole, Piastowska 17 77 4467 848
Kowzan Adam
Inspektor
Departament Organizacyjno - Administracyjny
pokój: Piastowska 12 II p. pok.202
45-082 Opole, Piastowska 14 77 5416 382
Bednarz-Białowąs Marta
Specjalista
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
pokój: brak danych
45-075 Opole, Krakowska 38
Gromotka Maja
Pomoc administracyjna
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
pokój: 2
45-867 Opole, Hallera 9 77 4483 259