Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka


 

Intensywne dwa lata Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 29 marca 2022 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2022 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Uchwałą tą przyznano 67 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2022 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań w 356 sołectwach.

———————————————————————————————————————————–

Czy Twoje sołectwo zrealizuje w tym roku projekt z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej? Możesz to sprawdzić na mapie – szukaj tutaj:    Mapa projektów MIS  

———————————————————————————————————————————–

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków,   zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2022.

LISTA WNIOSKODAWCÓW MIS na 2022 rok


Poniżej wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Prezentacja idei Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

__________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Treść ogłoszenia

Regulamin Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2022

Załączniki do regulaminu:

Fiszka 2022

Wniosek 2022

Karta oceny 2022

Umowa 2022

Sprawozdanie końcowe 2022

Oświadczenie o prawach autorskich 2022

Oświadczenie o wyborze wykonawcy 2022


Grafiki do wykorzystania:

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pozioma

Grafika współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego – wersja pionowa

Logo opolskie uproszczone

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – poziom cmyk

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – pion cmyk

Marszałek Województwa Opolskiego_poziom

Marszałek Województwa Opolskiego_pion