Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka


 

Intensywne dwa lata Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 marca 2021 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 356 zadań w 359 sołectwach.

———————————————————————————————————————————–

Czy Twoje sołectwo zrealizuje w tym roku projekt z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej? Możesz to sprawdzić na mapie – szukaj tutaj:    Mapa projektów MIS  

———————————————————————————————————————————–

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków,   zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2021.


Poniżej wszystkie dokumenty, dotyczące Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

__________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 rok w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Załączniki do regulaminu:


Grafiki do wykorzystania: