Projekt pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID–19” nr RPOP.08.01.00-16-0034/20  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, realizowany w  ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID–19

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia w województwie opolskim poprzez sfinansowanie zakupu osprzętu oraz montażu: instalacji tlenowej, ścieków oraz odpadów.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego zagrożonych epidemią koronawirusa.
 2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii poprzez zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych w postaci środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
 3. Wzrost możliwość walki z epidemią poprzez zakupy niezbędnego sprzętu, wyposażenia medycznego oraz niezbędne roboty budowlane w zakresie śluz, izb przyjęć czy pomieszczeń krótkotrwałej izolacji.
 4. Poprawa warunków sanitarnych pracy personelu medycznego i ratowniczego realizującego działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród personelu.

Projekt został opracowany w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a Partnerami i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim, tj. brakiem wystarczającego zabezpieczenia opolskich jednostek ochrony zdrowia, będących w bezpośredniej kontakcie z osobami zakażonymi lub potencjalnie zakażonymi koronawirusem, brakiem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania pilnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa oraz koniecznością dostosowania infrastruktury szpitali do walki z epidemią.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 804 232,80 PLN, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 85% z EFS – 27 883 597,88 PLN oraz 9,5% z budżetu państwa 3 116 402,12 PLN.

Projekt realizowany jest przez Województwo Opolskie (Lider Projektu) w Partnerstwie z następującymi podmiotami:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole,
 2. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów,
 3. Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. ul. Augustyna Kośnego 53, 46-020 Opole,
 4. Namysłowskie Centrum Zdrowia Szpital ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów,
 5. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, ul. Walerego Wróblewskiego 46, 45-759 Opole,
 6. SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Katowicka 66a, 45-061 Opole,
 7. Brzeskie Centrum Medyczne  ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg,
 8. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46-200 Kluczbork,
 9. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa,
 11. Szpital św. Rocha w Ozimku ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek,
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. Skłodowskiej Curie 16, 48-340 Głuchołazy,
 13. Stobrawskie Centrum Medyczne  spółka z o.o. z siedzibą w Kup – Karola Miarki 14, 46-082 Kup,
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole,
 15. Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Osiedle XXX-lecia 21, 47-300 Krapkowice,
 16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach ul. Marii Skłodowskiej-Curie,  26 48-100 Głubczyce,
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach, ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy,
 18. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 48-140 Branice,  ul. Szpitalna18,
 19. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu – Wodociągowa 4,  45-221 Opole
 20. Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich. ul. Opolska 36A 47-100 Strzelce Opolskie,
 21. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 22. Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwai Neonatologii w Opolu . Władysława Reymonta 8 45-066 Opole
 23. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno.
 24. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Spółka z o.o., ul. Zamkowa 1A, 47- 370 Moszna,
 25. Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Moniuszki 8, 48-210 Biała,

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Lidera Projektu, przy ulicy ul. Ozimskiej 19, 45-057 Opole w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO (8 piętro), Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Lidera Projektu.

Telefony kontaktowe: 77 44 45 508, 77 44 45 507, 77 44 45 506, 77 44 45 505.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja mono

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – klauzula Informacyjna

Załącznik 3 – rezygnacja z udziału w projekcie