Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 24/11/2020
10:00 - 13:00

Kategorie Nie Kategorie

Słowa kluczowe


XXIV sesja SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W programie m.in.  podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2030 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok; przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2021-2025 i na 2021 rok;  przyjęcia sprawozdania za 2018-2019 z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2016-2019; udzielenia pomocy finansowej Gminie Nysa z przeznaczeniem  na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich”; powierzenia w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021, 2021/2022  i 2022/2023 Województwu Śląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinku linii kolejowej Kluczbork – Lubliniec i przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach linii kolejowych  Kędzierzyn-Koźle – Racibórz oraz Opole   – Częstochowa.

Dokładny program wraz z projektami uchwał na stronie

https://bip.opolskie.pl/2020/11/xxiv-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-24-listopada-2020r/

 – Sesja odbędzie się on lin, na platrofmie zoom

Transmisja także na stronie  https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#