Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych

W 2002 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana przez Referat Badań i Analiz Strategicznych w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wspólnie z Katedrą Polityki Regionalnej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Pt.“Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych”

Zebrane studia i opracowania przedstawiają województwo opolskie w świetle badań wybitnych regionalistów z różnych ośrodków naukowych w kraju. W kolejnych artykułach niniejszej publikacji przedstawiono dynamikę polskich regionów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji województwa opolskiego, konkurencyjność i atrakcyjność regionu opolskiego w świetle integracji Polski z Unią Europejską oraz główne problemy konkurencyjności regionalnej. Publikacja zawiera ponadto analizę porównawczą potencjału rozwojowego województwa opolskiego, a także potencjału społeczno- gospodarczego na tle wybranych regionów Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Opracowanie opisuje również kwestie współczesnych migracji zagranicznych w Polsce i ich wpływ na politykę regionalną, a także ich uwarunkowania w kontekście integracji z Unią Europejską. Ponadto zawiera opis kształtowania się migracji zagranicznych (stałych i czasowych) na Śląsku Opolskim i ich skalę oraz wpływ na gospodarkę regionu.

“Uwarunkowania rozwoju regionalnego województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem migracji zagranicznych” pod redakcją naukową Krystiana Heffnera, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej, Referat Badań i Analiz Strategicznych, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Polityki Regionalnej, Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o. Opole 2002, s. 236, nakład 500 egz. – publikacja dostępna w bibliotekach