Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku Rafał Bartek
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
(+48) 77 54 16 550 do 557, fax. (+48) 77 54 16 551

sejmik@opolskie.pl

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku Dariusz Byczkowski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
(+48) 77 54 16 550 do 557, fax. (+48) 77 54 16 551

sejmik@opolskie.pl

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku Piotr Wach
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
(+48) 77 54 16 550 do 557, fax. (+48) 77 54 16 551

sejmik@opolskie.pl

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku Jolanta Wilczyńska
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
(+48) 77 54 16 550 do 557, fax. (+48) 77 54 16 551

sejmik@opolskie.pl