Pyziak Kazimierz

Radny Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
tel.: (+48) 077 54 16 550
fax: (+48) 77 54 16 551
e-mail: sejmik@opolskie.pl

udział w komisjach:

klub:

oświadczenia majątkowe:

(PDF, 2097.26 kB)

(PDF, 2064.87 kB)

 

Interpelacje

 

Pochodzi z Głubczyc, gdzie urodził się w roku 1947 i mieszka do dziś. Jest żonaty, ma trzech synów . Jest doktorem nauk rolniczych i z rolnictwem związane jest jego całe życie zawodowe. Pracował m.in. w Powiatowym Inspektoracie Melioracji Wodnych w Głubczycach, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiatowego w Głubczycach, a od 1975 roku do dziś pracuje w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach – najpierw jako kierownik, obecnie jako jej dyrektor.

Już drugą kadencję pracuje w Sejmiku Województwa Opolskiego – w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Finansów i Mienia Województwa oraz członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. Od połowy lat 90-tych pracuje także w samorządzie rolniczym – m.in. jako członek Zarządu Izby Rolniczej w Opolu.

Do swoich sukcesów zalicza przede wszystkim utworzenie systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim.

W życiu kieruje się uczciwą pracą oraz otwartością na innych. Interesuje się historią i podróżami, uprawia także własne gospodarstwo rolne i ogród przydomowy.

W Sejmiku chce działać na rzecz dokończenia kompleksowej realizacji inwestycji zbiornika we Włodzieninie i kanalizacji rzeki Troi, chce przywrócić walory przyrodnicze i turystyczne jezior turawskich. Chciałby także, aby rozwiązywanie problemów gospodarczych regionu nie było zależne od polityki, a zwłaszcza od politykowania.