Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 (PDF, 4462.49 kB)

Zał. nr 1 – schematy głównych zakładów (PDF, 739.8 kB)

Zał. nr 2 – dokumentacja fotograficzna (PDF, 8749.47 kB)

Zał. nr 3 – mapy tematyczne (PDF, 4765.09 kB)

Zał. nr 4 – prognoza oddziaływania na środowisko (PDF, 2886.72 kB)

Zał. nr 5 – instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów (PDF, 305.93 kB)