Inwestor: Gmina Pakosławice

Projektant: mieszkańcy wsi Rzymiany

Wykonawcy: mieszkańcy wsi Rzymiany