Witaj w obszarze: SAMORZĄD

 

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015
SAMORZĄD – opolskie w 2015 i w 2016 roku
  
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach

 

 

Przejrzyj karty z obszaru SAMORZĄD

 

KARTY W OBSZARZE SAMORZĄD
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Dochody jednostek samorządu terytorialnego per capita
2016
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego per capita
2016
Wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego per capita
2016
Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w relacji do ich dochodów
2016
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na obsługę długu publicznego
2016
Zamożność miast subregionalnych
2015
Zadłużenie miast subregionalnych
2015
Jakość rządzenia
2017