Oświadczenie do wypełnienia przez osoby, którym przyznano nagrodę Marszałka: