Zarząd Województwa Opolskiego 1 października br. przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przeznaczony do konsultacji społecznych.

Proces debaty publicznej zaplanowany został na okres od 5 października br. do 12 listopada br. i przebiegać będzie zgodnie z Regulaminem określającym tryb i zasady konsultacji. Zaplanowano szereg spotkań, część z nich odbędzie się w powiatach województwa opolskiego, wzorem konsultacji materiału roboczego do wypracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i analizy SWOT, pozostałe spotkania zaplanowano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie wkrótce dostępny wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi procesu konsultacji.

Uwagi i sugestie do projektu składać można do 12 listopada br. za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze przesyłać można drogą elektroniczną na adres mailowy:rsr@opolskie.pl lub pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. W sprawie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można kontaktować się z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, tel. 77 54 16 613 – 615.