Poniżej zostały zamieszczone odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania najczęściej zadawane przez Podmioty Wdrażające i potencjalnych beneficjentów.
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Gospodarka wodno-ściekowa

RLKS