Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy przedstawiła swoje plany na przyszłość. Spotkanie z marszałkiem województwa było okazją do podsumowań dotychczasowych działań. Dodajmy, że Lokalne Grupy Działania w regionie otrzymały na początku października do rozdysponowania dla beneficjentów dodatkowe 6 milionów euro.

Przypomnijmy – Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy swoim działaniem obejmuje gminy z północnej części województwa opolskiego tzn.: Kluczbork, Wołczyn, Byczynę, Olesno oraz Lasowice Wielkie. Joanna Bulak, dyrektor biura LGD, podkreśla, że obecnie stowarzyszenie zainteresowane jest funkcjonowaniem w okresie przejściowym i wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju województwa opolskiego. – Zajmujemy się  rozwojem obszarów wiejskich. Prowadzimy m.in. Strobrawski Inkubator Przedsiębiorczości i mamy wioski tematyczne. Tym się chwalimy. Wzmacniamy infrastrukturę i realnie wpływamy na jakość życia na wsi – mówi.

Natomiast Joanna Harus z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWO mówi, że Lokalne Grupy Działania w ostatnim miesiącu otrzymały dodatkowe 6 milionów euro do wykorzystania. – Te pieniądze mogą wykorzystać do 2025 roku. 35% z tych pieniędzy zostanie wykorzystane na zakładanie działalności gospodarczej. Jest to szansa dla osób, które mają pomysł na swój  biznes. Perspektywa 2023/2027 to 682 miliony euro. Będą one wykorzystane przez wszystkie LGD – zaznacza Joanna Harus. Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, przedstawił podczas spotkania możliwości ubiegania się o pieniądze przez LGD w przyszłej perspektywie finansowej.