Za ponad 4 miliony złotych z unijnego projektu wyremontowano m.in. park przy pałacu w Woskowicach Małych. W lasach Stobrawsko-Turawskich i Nadleśnictwie Namysłów wybudowano też ścieżki rowerowe, wiaty, tarasy widokowe i zorganizowano miejsca wypoczynku.

Opolskie wzbogaciło się o kolejne miejsca, w których można aktywnie, choć nie tylko, spędzać czas i wypoczywać. Za ponad 4 miliony złotych na obszarze 35 ha przeprowadzono liczne prace związane z poprawą i komfortem uprawiania turystyki w tej części województwa. Przekazane przez urząd marszałkowski unijne dofinansowanie, to prawie 3 miliony 500 tysięcy złotych. Znaczące prace miały miejsce w parku wodnym znajdującym się przy Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Jak wymienia wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, przygotowano tam ścieżki parkowe, umocniono brzeg zbiornika wodnego, zbudowano altany parkowe. – Zainstalowano wiele elementów małej architektury. Ten park, to nie tylko odtworzenie perełki naszego województwa, ale również stworzenie dodatkowych warunków do leczenia pacjentów. Jest to jednocześnie miejsce odpoczynku dla turystów i okolicznych mieszkańców. Przypomnę, że ten projekt był realizowany z partnerami czyli: gminą Domaszowice i Nadleśnictwem Namysłów. To ważne, że przywracamy to nasze dziedzictwo wszystkim chcącym tutaj spędzać czas. Mam nadzieję, że  z uroków tego miejsca będziemy często korzystać – zaznacza Zuzanna Donath-Kasiura.

Dodajmy, że w ramach wspomnianego projektu na terenie Lasów Stobrawsko-Turawskich przygotowano ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, zamontowano ławki, miejsca gdzie można odpocząć. Gmina Domaszowice, partner projektu, dodatkowo przygotowała tzw. kuferki edukacyjne, zawierające materiały, dzięki którym dzieci oraz młodzież będą mogły poznać walory przyrodnicze okolicznych lasów.

Bartłomiej Orpel, dyrektor ośrodka w Woskowicach Małych dodaje, że park jest z przełomu XVIII i XIX wieku. – Mamy 200-letnie sosny, platany i buki. Dosadziliśmy kolejne sześćdziesiąt drzew, posadziliśmy róże,  różaneczniki i przygotowaliśmy piękną przestrzeń wokół altany. Każdy, kto tutaj przyjedzie przekona się, że warto tutaj spędzić czas – mówi.

Trzeci partner projektu, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, dzięki przekazanemu wsparciu unijnemu przebudowało młyn oraz stodoły na terenie Młyńskich Stawów oraz zakupiło sprzęt i wyposażenie na potrzeby edukacyjne. Przeprowadzono również prace związane ze stworzeniem rowerowego szlaku edukacyjnego wzdłuż Bagna Młynki, Młyńskich Stawów oraz obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie. Wypoczywający w tym miejscu mogą oprócz trasy rowerowej skorzystać z wieży widokowej, tarasu oraz wiaty edukacyjnej przy Młyńskich Stawach, a o szczegółach przyrodniczych dowiedzieć się z tablic edukacyjnych. Udogodnienia czekają także na zmotoryzowanych – obok leśniczówki wybudowano parking.

Udostępnij wpis: