Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dotacji dla samorządowych instytucji kultury. Pierwotna kwota 26 336 tysięcy złotych wzrasta do 28.645 tys. złotych – poinformował wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

Z dodatkowej kwoty blisko dwóch milionów złotych o milion złotych zwiększona została dotacja na działalność sześciu instytucji, o 398 tys. rośnie ich wkład do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o 532 tysiące złotych więcej przeznaczone zostanie na dotacje celowe i majątkowe, 21 tys. złotych pochłoną zadania realizowane przez Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. Ponadto Zarząd Województwa dofinansował kwotą 20 tys. złotych organizację Muzycznego Święta Azalii w Mosznej.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy dodał, że Zamek Moszna, oprócz uzyskanej po raz pierwszy od wielu lat dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynoszącej 30 tys. złotych, otrzymał z budżetu samorządu województwa dodatkowo 40 tys. złotych. Pieniądze te pozwolą na kontynuację remontu zamkowych komnat. W roku ubiegłym zamek odwiedziło aż 200 tysięcy osób.

Wśród wojewódzkich instytucji kultury dwie z nich realizują projekty o wielomilionowej wartości. Największy (3.866 tys. złotych) Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która zaplanowała w latach 2017-2019 konserwację zabytkowego zbioru starodruków oraz renowację murów zewnętrznych Zamku w Rogowie Opolskim. Z kolei Muzeum Śląska Opolskiego wraz z Teatrem im. Jana Kochanowskiego realizować będzie projekt o wartości 2.566 tys. złotych, dofinansowany z MKiDN „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów”. Zakłada on przebudowę, modernizację i remont obiektów kultury zlokalizowanych na terenie Opola. Samorząd województwa przeznaczył na wkład własny do tego projektu przeszło 510 tysięcy złotych. Teatr im. Kochanowskiego planuje także zakup nowoczesnego oświetlenia – mają to być reflektory sceniczne oraz cyfrowy pulpit sterowniczy dla oświetleniowców. Wkład samorządu w to zadanie to ponad 70 tys. złotych.

Udostępnij wpis: