Relacje biznesowe Polska – Kanada to temat spotkania, które zorganizowało 8 listopada działające przy OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera wspólnie z Ambasadą Kanady w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z województwa opolskiego zainteresowani współpracą biznesową z Kanadą. Wśród tematów znalazła się m.in. umowa handlowa między Unią Europejską a Kanadą, czyli podpisana 30 października umowa CETA. Jak przypominał dyrektor OCRG Roland Wrzeciono, ten temat przedsiębiorcy sygnalizowali już podczas wiosennego międzynarodowego forum gospodarczego.
O stosunkach biznesowych Kanada -Polska i umowie CETA mówił podczas spotkania komisarz ds. handlu z Ambasady Kanady Nicolas Lepage. Zwracał uwagę na korzyści, jakie krajom Unii Europejskiej przyniesie realizacja umowy, dotyczące m.in. nowych możliwości wymiany, eliminacji niepotrzebnych kosztów wymiany międzysektorowej czy większej przejrzystości. O szczegóły pytali potem podczas dyskusji opolscy przedsiębiorcy.
Podczas spotkania mówiono także m.in. o aspektach prawnych i kulturalnych polsko-kanadyjskich stosunków gospodarczych, a także o kosztach transportu produktów z Polski do Kanady