Zakończona rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów to kolejna oddana do użytku inwestycja drogowa, wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ponad dwukilometrowy odcinek nowej drogi, nowy most nad Stobrawą, niemal 1,5 km nowej ścieżki rowerowej, chodniki, kanalizacja deszczowa, przebudowana infrastruktura energetyczna, wodociągowa, teletechniczna i gazowa, nowe zjazdy i skrzyżowania – to zakres zakończonego projektu. Całość kosztowała 7,44 mln zł, z czego 7,1 mln zł wyniosło dofinansowanie unijne, a pozostałą część stanowiły środki własne samorządu województwa i dofinansowanie gminy Olesno.

Trzeba dodać, że to kolejny przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 494 – wcześniej rozbudowano niemal trzykilometrowy odcinek Szumirad-Chudoba oraz prawie dwa kilometry drogi na trasie Olesno-Bodzanowice. W ubiegłym roku opracowano także koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu w miejscowości Świercze, w tym roku trwają prace dokumentacyjne, a rondo powstanie po 2016 roku, jeszcze w ramach RPO WO 2014-2020. Na odcinku Olesno-Łowoszów prace trwały od końca lipca ubiegłego roku, a zakończyły się 27 czerwca br., czyli dwa miesiące przed planowanym terminem ich zakończenia. Wykonawcą robót było lokalne przedsiębiorstwo z Olesna – REMOST Z.,H.,K. Mrozek.

Choć kierowcy mogą jeździć tą drogą od ubiegłego tygodnia to dziś, podczas spotkania z mieszkańcami, dokonano jej uroczystego otwarcia.

Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 w ramach poprawy dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa” realizowany w ramach RPO WO 2014-2020.