Prawie 66,5 miliona złotych na inwestycje w  gospodarkę wodno-ściekową i kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych w regionie – to dwie z wielu dzisiejszych decyzji zarządu województwa opolskiego.

Pieniądze z PROW na gospodarkę wodno-ściekową

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich niemal 66,5 miliona złotych przeznaczono na kolejny nabór zadań dotyczących wodno-kanalizacyjnych w gminach naszego województwa. Jak mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka, nabór będzie prowadzony od 4 do 25 kwietnia br., ale już wcześniej zaplanowane jest szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. – O pieniądze będą się mogły starać gminy, spółki samorządowe oraz związki międzygminne. Są one przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych – informuje Antoni Konopka.

Decyzje zarządu województwa

Każdy projekt będzie mógł liczyć na dofinansowanie do 5 milionów złotych, a mogą dzięki temu powstać m.in. nowe oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie internetowej: https://bip.opolskie.pl/category/prow-2014-2020/nabory-wnioskow/

Na wkłady własne do projektów organizacji

Dziś zarząd podjął też decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych. Tym razem będą się one mogły starać o pieniądze na tzw. wkłady własne do programów, na które pozyskują pieniądze z innych źródeł.– Nabór będzie prowadzony od 15 marca do 14 kwietnia, a oferty powinny zawierać informację o tym, ile pieniędzy udało się już organizacji pozyskać (lub o ile się stara) z innych źródeł na projekt i  jaki będzie społeczny zasięg oddziaływania tego projektu – mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.

Na ten konkurs zarząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych, a prowadzi go Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/

Udostępnij wpis: