W sumie 41 liceów ogólnokształcących i ponad 1640 nauczycieli powinno otrzymać wsparcie w projektach unijnych, przygotowywanych przez urząd marszałkowski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pomocą zostanie  objętych także 1100 nauczycieli szkól zawodowych. 

Pierwszy z projektów –  Op@lskie dla liceów- zdalne nauczanie zbliża!  to propozycja samorządu województwa dla szkół i nauczycieli spoza Aglomeracji Opolskiej, skierowana do  liceów ogólnokształcących i ich nauczycieli. Otrzymają oni m.in. laptopy z oprogramowaniem (m.in. Office 365 Pro +), które pomogą im w prowadzeniu zdalnego nauczania, zostaną także przeszkoleni. Zaplanowano dla nich szkolenia  w zakresie obsługi pakietów MS Office, w tym Office 365 Teams oraz e-learningu. – Mamy nadzieję, że zdobyte podczas tych szkoleń umiejętności będą mogli wykorzystać w procesie e-learningu podczas różnych zajęć i konsultacji – mówi Monika Jurek, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, który ten projekt – przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – realizuje.

Same szkoły zostaną natomiast wyposażone w sprzęt wspomagający e-nauczanie. Będą to m.in. kamery internetowe i monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji oraz zestawy słuchawkowe. – Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie 923 nauczycieli, a pośrednio 6.541 uczniów  z 26 liceów ogólnokształcących poza Aglomeracją Opolską. Kosztuje niemal 5,5 miliona złotych – mówi Monika Jurek.  – Jak wynika z przeprowadzonych diagnoz, największym problemem dla szkół  jest dostęp do internetu. Ta kwestia zostanie rozwiązana przez podpisanie umów partnerskich z organami prowadzącymi szkoły. My zapewnimy sprzęt i narzędzia, natomiast lepsza dostępność będzie leżała po stronie samorządów – dodaje.

Podobny projekt przygotowywany jest dla szkół w Aglomeracji Opolskiej –  dla 720 nauczycieli i  15 liceów ogólnokształcących.

Szkoły zawodowe mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach realizowanego już przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Będzie to doposażenie 1100 nauczycieli w komputery przenośne,  szkolenie ponad 2600 nauczycieli i 23000 uczniów, zakup 14 profesjonalnych systemów dla zdalnej nauki do szkół oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

VR

Udostępnij wpis: