Marszałek województwa Andrzej Buła podkreśla w ostatnim czasie, że najważniejsze działania zarządu województwa opolskiego dotyczą obecnie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców –  zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. Do końca kwietnia na ten cel zarząd przeznaczy ponad 196 milionów 366 tysięcy złotych z funduszy unijnych.

– Do końca kwietnia w tych trzech sferach zwiększania bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekażemy 196 milionów 366 tysięcy 986 złotych – mówi marszałek Andrzej Buła. – To wsparcie kierujemy przede wszystkim do placówek medycznych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców i pracowników oraz bezpośrednio do mieszkańców regionu. Projekty realizujemy na terenie całego województwa opolskiego – wylicza marszałek.

W pierwszej transzy pomocy szpitalom zarząd województwa przekazał na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej niemal 45 milionów złotych (piszemy o tym tutaj),  kolejny projekt – na ponad 28 milionów złotych zarząd złożył w ubiegłym tygodniu. To m.in. pieniądze na zakup dwóch nowych, w pełni wyposażonych karetek dla  Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego,  ale także podniesienie standardu wyposażenia wszystkich pozostałych karetek, którymi dysponuje OCRM. To także nowy sprzęt i zabezpieczenie potrzeb w zakresie ochrony osobistej pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych na najbliższe trzy miesiące. Szczegóły tutaj.

Obecnie zarząd przygotowuje projekt, dzięki któremu  – na mocy nowej specustawy – pomoc m.in. w postaci środków ochrony osobistej otrzymają szpitale prywatne (z Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Ozimka i Kluczborka)  oraz strażacy ochotnicy z całego województwa.

Reasumując – na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie zarząd województwa do końca kwietnia przekaże około 80 milionów złotych.

W sferze tzw. bezpieczeństwa społecznego pomoc zarządu wynosi już ponad 12 milionów złotych.  To m.in. wprowadzenie usług tzw. kuriera społecznego (dowożenie leków, posiłków, doraźna pomoc wg potrzeb w gminach województwa) w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wyposażenie m.in.  w środki ochrony 140 pielęgniarek Caritas niosących pomoc osobom chorym w całym regionie, stworzenie Centrum Monitorowania Pacjenta czyli telesystemu opieki dla 550 osób starszych, wsparcie dzieci z pięciu  domów dziecka w Opolu (laptopy, internet, urządzenia wielofunkcyjne), zakup urządzeń diagnostycznych, monitorujących, wspomagających czynności życiowe i analizatorów wraz z blisko 19 000 testów

Bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorców czy ochrona miejsc pracy to kwota  97 milionów 970 tysięcy złotych.  – Uruchomiliśmy już 43,5 miliona złotych, kolejne ponad 54 miliony złotych uruchomimy jeszcze w kwietniu  – mówi marszałek Andrzej Buła. Na co dokładnie są te pieniądze? Przede wszystkim na niskooprocentowane pożyczki obrotowe dla firm, z półrocznym okresem karencji spłaty głównej – już uruchomiono na ten cel 5 milionów złotych, a 6 mln zł zostanie uruchomione w kwietniu. To także 48 milionów złotych na kolejne niskooprocentowane pożyczki, których od kwietnia będą udzielać Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Śląska. To również 38 milionów złotych na utrzymanie miejsc pracy w regionie, czyli finansowanie wynagrodzeń pracowników przez powiatowe urzędy pracy.

Te pieniądze są niezwykle potrzebne i są już pierwsze wnioski składane przez firmy. Jak wylicza marszałek Andrzej Buła, do  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu tylko przez pierwsze dwa dni składania wniosków  pracodawców w celu ochrony miejsc prac, wpłynęły 44 wnioski  na kwotę około 5,8 mln zł- Te wnioski dotyczą około 1100 pracowników. WUP już dziś jest gotowy do wypłaty pierwszych pieniędzy.

Do Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcy złożyli natomiast już  38 wniosków  na pożyczki z półrocznym okresem karencji. Z tego 36 wniosków złożono na maksymalną kwotę pożyczki, czyli 50 000 zł. Dwie umowy już zostały podpisane.

 

Na kwiecień zarząd województwa zaplanował także działania dotyczące doradztwa prawnego dla firm, w ramach projektu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – o tych działaniach będziemy informować niebawem.

VR

Udostępnij wpis: