W całym województwie z projektów wsparcia opieki przedszkolnej skorzystało około 16 tysięcy kilkulatków. Podczas gdy rodzice realizują się zawodowo, ich pociechy korzystają z atrakcyjnej edukacji i zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

Wszystko to umożliwiają unijne projekty, bo Europejski Fundusz Społeczny stwarza ogromne możliwości wsparcia najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny. Skorzystały z tego praktycznie wszystkie powiaty, a w nich zarówno przedszkola publiczne, jak i placówki prywatne. Podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim placówki i samorządy realizujące takie projekty, otrzymały tytuł „Europejska Akademia Przedszkolaka”.

Spokojni rodzice, zadowolone maluchy

Jak przyznaje marszałek Andrzej Buła, ważne jest, aby pieniądze EFS w satysfakcjonujący sposób trafiły na wsparcie mieszkańców – czy to przedszkolaków, dzieci żłobkowych, seniorów, osób zależnych czy objętych pieczą zastępczą. – Cieszy mnie, że  projekty były realizowane praktycznie w każdym powiecie. Zapraszamy do współpracy przy kolejnych – zachęca marszałek. Wicemarszałek Roman Kolek dodaje, że ważna jest jakość tej opieki oraz jej społeczny wymiar. – W województwie opolskim mamy jeden z lepszych wskaźników opieki nad dziećmi. Mam nadzieję, że to nowe pokolenie, które dzięki dodatkowym zajęciom przy zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry zdobywa nowe umiejętności, będzie w przyszłości realizowało się w społeczeństwie – przyznaje.

Pozytywne doświadczenia ….

Liczby są naprawdę imponujące. Wszystkie konkursy to 37 milionów zł, a do tej pory wybrano do dofinansowania 48 projektów. Skorzystały placówki publiczne i prywatne, zarówno w największych miastach regionu, jak Opole czy Kędzierzyn–Koźle, ale również w małych gminach, jak Pakosławice czy Skoroszyce. – Zakładaliśmy, że wesprzemy 10 tys. dzieci, udało się nam to wsparcie poszerzyć aż na 16 tys. maluchów. To ważne, ponieważ rodzice mają poczucie bezpieczeństwa ich dzieci, możliwość korzystania z zajęć dodatkowych czy wydłużonych godzin otwarcia przedszkoli. Udało się także utworzyć nowe miejsca opieki, uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną i wesprzeć kompetencje dydaktyczne kadry – wylicza dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Maciej Kalski.

W przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym – jak zdradza Maciej Kalski – znajdzie się również sporo pieniędzy dedykowanym przedszkolakom. Tymczasem we wrześniu br. kolejny konkurs ogłasza również Aglomeracja Opolska. To ostatni akcent tej perspektywy finansowej w zakresie wsparcia przedszkolaków.

… i duże potrzeby

Irena Gołdyn, dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Klubu Dziecięcego „Piccolino” z Głubczyc przyznaje, że pomysł na otwarcie przedszkola dostarczyło samo życie. – Zaczęło się od diagnozy potrzeb właścicielki. W 2011 roku chciała zapisać swoje dziecko do żłobka i nie znalazła w okolicy takiego miejsca. Postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom środowiska i otworzyć przedszkole niepubliczne i punkt dziecięcy. Zaczęło się od 11 dzieci, a dziś to już 102 miejsca. Dzięki projektom placówka niesamowicie się rozwinęła. Chętnych przyciąga bogata baza dydaktyczna, wykwalifikowana kadra, która na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje, a przede wszystkim oferta zajęć dodatkowych – wymienia Irena Gołdyn.  Jak przyznaje, placówka stara się kształtować młodego człowieka w zgodzie z jego indywidualnym rozwojem. – Staramy się słuchać zarówno dzieci, jak i rodziców. Prowadzimy zajęcia uspołeczniające, plastyczne, muzyczne, logoterapię, język angielski. We wrześniu, w ramach nowego projektu, wprowadzamy  matematykę indukacyjną, zajęcia sensodydaktyczne, kodowanie na dywanie, wspierające umiejętności twórcze i pracę w zespole.

W Kędzierzynie – Koźlu skupiono się na wsparciu jakości kształcenia dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. – Jesteśmy w trakcie dużego projektu za ponad 2 mln 200 tys. zł. Kluczowym elementem projektu było przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych, wspierających różne dysfunkcje. Włączyło się do niego 18 przedszkoli publicznych – wyjaśnia wiceprezydent miasta Wojciech Jagiełło.  Z tego projektu skorzystało już prawie 2 tys. dzieci. Nowy projekt Kędzierzyna – Koźla to wsparcie kolejnego tysiąca maluchów. – Przewiduje on dodatkowe zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne. Doposażymy 18 gabinetów logopedycznych, 14 sal do rehabilitacji oraz trzy sale integracyjne do porad terapeutycznych. Powstanie podjazd dla niepełnosprawnych, pojawią się dwa wózki dla przedszkola integracyjnego. Rodziców z pewnością ucieszy również fakt wydłużenia pracy naszych pięciu placówek – dodaje Jarosław Myśliwiec z Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu, koordynator projektu.

kk

Udostępnij wpis: