Szanowni Państwo,
za nami dwa spotkania informacyjne na temat trwających naborów wniosków Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa:

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/materialy-ze-spotkan-nt-naborow-wnioskow-interreg-region-morza-baltyckiego-i-interreg-europa-srodkowa-olsztyn-torun/

Polscy partnerzy przedstawili projekty, których tematyka jest zbieżna z inteligentnymi specjalizacjami danego regionu (np. sektor spożywczy, zasoby wodne itp.).

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokazał także relację z przeprowadzonego na Wiśle pilotażu, w obszarze transportu śródlądowego:

https://www.youtube.com/watch?v=YPFPGIFGqiM&list=PLnfEQzGh-PuWDx7eVJsDv_BAqXWqlByHl.

Bogatym doświadczeniem z udziału w projektach dzieliło się Miasto Bydgoszcz:

https://drive.google.com/file/d/0B0TqKIhg_8v9T3JrTXB5b1pGcFE/view?usp=sharing

 • Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego
  są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski.
 • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin
  i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
  pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
 • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
 • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
 • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
 • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

 

Informacje o programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa po polsku

 • 30 listopada br. spotkanie w Ministerstwie Rozwoju nt. zasad 3. naboru wniosków Interreg Region Morza Bałtyckiego + konsultacje pomysłów, z udziałem:
  — pracowników Ministerstwa Rozwoju
  — polskich partnerów: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – projekt na temat innowacyjnej oferty mebli dla seniorów, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – projekt dot. innowacji
  w zakresie uprawy owoców, Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa współpracującej
  z Uniwersytetem Jagiellońskim w projekcie nt. infrastruktury badawczej dla sektora MŚP
  (projekt ze specjalną ofertą dla przedsiębiorców)
  — ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (DE), którzy dodatkowo będą konsultować,
  po uprzednim umówieniu się, nadesłane Project Idea Forms
 • Informacje, program, formularz Project Idea Form i rejestracja: https://europasrodkowa.gov.pl/
 • prezentacje ze spotkania nt. zasad 3. naboru wniosków Interreg Europa Środkowa: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-srodkowa-przygotowania-do-trzeciego-naboru/

 

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Rozwoju,

Departament Współpracy Terytorialnej,

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach,

tel. 32 253 90 08, www.ewt.gov.pl,

osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan,

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl

Udostępnij wpis: