Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium informacyjno-szkoleniowe przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa.

Spotkanie odbędzie się 10 października 2017 r. w godz. 10.30-16.30 w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/442-interreg-europa-srodkowa-otwarcie-rejestracji-na-seminarium-informacyjne-10-10-2017-warszawa

Na program seminarium składają się dwie części:

  1. prezentacja oferty programu, zasad realizacji projektów i przykładów projektów realizowanych przez polskie instytucje;
  2. sesja w języku angielskim (z symultanicznym tłumaczeniem na polski) adresowana przede wszystkim do instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trzecim naborze; ta część spotkania poświęcona będzie szczegółowej analizie tematycznej poszczególnych priorytetów programu i prowadzona będzie przez ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa.

Spotkanie będzie miało interaktywny charakter, zaplanowano wiele możliwości zadawania pytań.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na spotkanie.

Program spotkania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/interreg-europa-srodkowa-seminarium-informacyjno-szkoleniowe-w-warszawie-10-pazdziernika-2017-r/

Udostępnij wpis: