Marszałek Andrzej Buła oraz rektor Uniwersytetu Opolskiego Mark Masnyk podpisali akt notarialny, który zakończył procedurę przekształcenia Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Jak poinformował prof. Marek Masnyk, rektor uczelni, jeszcze w tym miesiącu zmieni się szyld na szpitalu. Przygotowywane są również wnioski, dzięki którym będą pozyskiwane pieniądze na doposażenie szpitala.

– Będzie więcej możliwości, jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji, dzięki której będziemy ubiegać się o dodatkowe pieniądze np. ze środków unijnych. Mamy świadomość, że otrzymaliśmy szpital z zadaniem utworzenia dobrej jednostki klinicznej. Ma to być nie tylko miejsce leczenia ludzi, ale również dydaktyki, kształcenia nowych lekarzy. To jest nowa karta – dodaje rektor Marek Masnyk.

Przypomnijmy, że wartość przekazanych budynków, to 179 mln zł.

– To jest zobowiązanie dla nas wszystkich. Jako samorząd nie odcinamy się od tego szpitala. Przekształcone Wojewódzkie Centrum Medyczne nadal będzie pełnić obowiązek leczenia mieszkańców. W związku z kierunkiem lekarskim, będzie również rozwijała się część lekarska. Proces tworzenia kierunku lekarskiego nigdy się nie skończy, ponieważ będą kolejne procedury, wzmacniające ten szpital – dodaje marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W związku ze zmianami szpital powinien otrzymać większą pulę pieniędzy z budżetu państwa.

PW

Udostępnij wpis: