Na ostatniej przed wakacjami – XXX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego – radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa z wykonania budżetu 2016 roku. „Za” zagłosowało 19 radnych, sprzeciw wyraziło pięciu radnych PiS.

Głosowanie poprzedziło sprawozdanie z budżetu skarbnika Stanisława Mazura, a także opinie (pozytywne) biegłego rewidenta i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Marszałek województwa, Andrzej Buła prosząc radnych o udzielenie absolutorium, zwracał uwagę na rekordowe wykonanie dochodów. Po raz pierwszy od 2009 roku przekroczona została kwota pół miliarda złotych (dokładnie 506 mln złotych). O sto milionów więcej (166 mln złotych), niż w 2015 roku, wydano funduszy europejskich. Marszałek zwrócił uwagę, że rzecz nie w prostej dystrybucji tych pieniędzy, ale dobrym przygotowaniu się do ich wykorzystania. Podkreślał, że budżet to nie tylko kwestie finansowe, ale także dobra współpraca departamentów oraz instytucji samorządowych. Za duże osiągnięcie ubiegłorocznego budżetu marszałek uznał te inwestycje, które służyły mieszkańcom województwa i poprawiły jakość ich życia. Wymienił 700 tysięcy złotych, które samorząd województwa przekazał Uniwersytetowi Opolskiemu na wykonanie dokumentacji nowego budynku dla tworzonego kierunku lekarskiego. Ta kwota zapoczątkowała starania o jego otwarcie. Przypomniał też o uruchomieniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (pieniądze na sfinansowanie budowy bazy) są zarezerwowane w budżecie. Wreszcie wymienił zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych, które podniosły komfort podróży na trasie pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a Wrocławiem.

Marszałek skomentował, że przynosi efekty przekazywanie pieniędzy jednostkom kultury i organizacjom pozarządowym na sfinansowanie ich wkładu własnego w programach krajowych i międzynarodowych. Przekazany instytucjom kultury wkład w kwocie 1,7 mln złotych przyniósł efekt w postaci realizacji przedsięwzięć o wartości ponad 5 mln złotych, a dotacja dla sportu pozwoliła na zrealizowanie zadań o wartości 8,6 mln złotych.

Zbigniew Ziółko, który w imieniu Komisji Finansów i Mienia Województwa oceniał budżet, zwracał uwagę na rekordowe dochody, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich, obniżenie wydatków bieżących, wzrost o 340 proc. wydatków na drogi, zmniejszenie zadłużenia, które od 2011 roku spadło o 100 mln złotych.

Z kolei radny Ryszard Zembaczyński gratulował marszałkowi poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca. Wynosi on 219 złotych, podczas gdy drugie z kolei – małopolskie wydaje 134 złote.

Konsekwentnie – jak w latach ubiegłych – radni PiS zapowiedzieli, że zagłosują przeciwko udzieleniu absolutorium. Mariusz Bochenek, który wypowiadał się w imieniu klubu, podniósł kwestię zbyt wysokiego zadłużenia województwa (155 mln złotych) oraz celowości niektórych wydatków. Stwierdził, iż powinna nastąpić zmiana filozofii w zarządzaniu budżetem.

Po głosowaniu nad absolutorium, przewodniczący Sejmiku Norbert Krajczy, gratulując zarządowi efektów powiedział: – Niech inni też się zmierzą, jeśli potrafią lepiej.

 

W dalszej części sesji radni wyrazili zgodę na wystąpienie województwa z Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, a wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Krajem Morawsko-Śląskim.

Podjęli też uchwałę w sprawie prowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu jako wspólnej instytucji samorządu województwa oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. O taki współudział samorząd zabiegał od kilku lat. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 i zawarta zostanie na trzy lata z możliwością jej przedłużenia. Wkład finansowy obu instytucji to 1.250 tys. złotych po stronie samorządu i 1.750 tys. złotych po stronie ministerstwa. Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO mówiła, że to rozwiązanie przynosi samorządowi województwa oszczędności, dotąd jego wkład wynosił 2 mln złotych. Pozwoli też rozwinąć skrzydła samemu muzeum, które jak podkreślał radny Grzegorz Sawicki, będzie mogło przedstawić szerszą ofertę wydawniczą, edukacyjną, wystawienniczą.

Merytoryczną część sesji poprzedziły dwa wydarzenia – otwarcie wystawy Alfonsa Zgrzebnioka pseudonim Rakoczy, przygotowaną w roku jego pamięci, przez Muzeum Śląska Opolskiego. Dyrektor MŚO, Urszula Zajączkowska, mówiła, iż niełatwo było ją zorganizować, ze względu szczupłości materiałów ikonograficznych – żona Zgrzebnioka spaliła jego archiwum, gdy wybuchła II wojna światowa. Mówiła, iż wystawa jest drobnym hołdem pamięci tego wspaniałego Ślązaka, żołnierza powstania śląskiego, nauczyciela, urzędnika. – Zawsze był w cieniu Wojciecha Korfantego, a jego życiorys to gotowy scenariusz na film sensacyjny. Zgrzebniok to nasz opolski James Bond – stwierdziła.

Drugim wydarzeniem było uhonorowanie odznaką „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” dr. Zenona Butkiewicza, człowieka teatru, krytyka teatralnego, byłego dyrektora teatrów w Toruniu, Szczecinie i Warszawie. To wtedy, gdy pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka polska” zostały  wspólnym przedsięwzięciem województwa i ministerstwa, będąc dopełnieniem ogólnopolskiego  konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej „Klasyka Żywa”. Jego wielkie osobiste zaangażowanie w kwestie kultury i naszego regionu – podkreślał w laudacji wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Odznaczony, nie kryjąc – jak mówił – zaskoczenia i wzruszenia, powiedział, że teatr jest sztuką zespołową, udziałowcem jego odznaczenia powinno być wiele innych osób. Podkreślał, że cieszy się, iż jego pomysły na odrodzenie poziomu klasyki polskiej spotkały się ze świetnym odbiorom władz regionalnych.

Udostępnij wpis: