Do 30 kwietnia można zgłaszać wnioski o przyznanie stypendium marszałka województwa opolskiego w dziedzinie artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.
Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel w tym roku 100 tysięcy złotych. Stypendia przyznawane po raz pierwszy – będą wynosiły 7.600 złotych. Mają wyłonić najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze.

Więcej – w ogłoszeniu:  http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/04/og%C5%82oszenie.pdf

Udostępnij wpis: