8 grudnia w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Opolskiego, dzięki której na pożyczki i poręczenia dla firm w regionie przeznaczona zostanie kwota ponad 336 mln zł. – Te pieniądze będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi przedsiębiorczości  i całego województwa – cieszy się marszałek Andrzej Buła.

Opolskie jest dziewiątym regionem, który przy współpracy z BGK uruchamia system pożyczek i poręczeń w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.  Województwo opolskie uruchamia zwrotne formy finansowania na rzecz  rozwoju MŚP, wsparcia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Środki będą dostępne dla przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób bezrobotnych. Taka forma korzystania z funduszy unijnych zapewnia możliwość ich wielokrotnego wykorzystania i wzmacnia efektywność realizowanych z ich udziałem przedsięwzięć.

– To bardzo ważne pieniądze w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Przeznaczone są na pożyczki i poręczenia, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

BGK podpisał umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. – Przedsiębiorcy z tych pieniędzy będą mogli zacząć korzystać za kilka miesięcy, w drugiej połowie 2017 roku, gdy BGK w przetargach wyłoni instytucje, które będą pełnić rolę pośredników finansowych – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Na co będą mogli brać takie pożyczki przedsiębiorcy? Np. na wprowadzanie innowacji (np. budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia przez MŚP dla zaplecza badawczo-rozwojowego); inwestycje związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług; inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; koszty inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przez MŚP czy koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

Wicedyrektor WUP w Opolu Milena Piechnik zaznacza, że o pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą się mogli starać niepracujący mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 30 roku życia. Pośrednicy finansowi będą mogli udzielić na ten cel łącznie 147 pożyczek.

Udostępnij wpis: