W przypadku występowania wolnych miejsc pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz decyzji Marszałka o przeprowadzeniu naboru zewnętrznego, wszelkie ogłoszenia dotyczące prowadzonej rekrutacji są zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego znajdującej się na I piętrze budynku głównego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady dotyczące naboru wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458). Wewnętrznym uregulowaniem w tym zakresie jest Zarządzenie Nr 11/2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Akt ten określa szczegółowe zasady procedury naboru, w tym powołanie komisji rekrutacyjnej.

Informacje o wynikach zakończonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, jak również dotyczące kolejnych etapów rekrutacji publikowane są w zakładce “Nabór” na właściwe stanowisko.