Skład Zarządu

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
pokój: 162
tel.: (+48) 77 54 16 510, 77 54 16 511
fax: (+48) 77 54 16 512
e-mail: marszalek@opolskie.pl

Skład Zarządu

Stanisław Rakoczy
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
pokój: 171
tel.: (+48) 77 54 16 523
fax: (+48) 77 54 16 518
e-mail: s.rakoczy@opolskie.pl

Skład Zarządu

Roman Kolek
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
pokój: 180
tel.: (+48) 77 54 16 524, 77 54 16 585
fax: (+48) 77 54 16 354
e-mail: r.kolek@opolskie.pl

Skład Zarządu

Szymon Ogłaza
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
pokój: 170
tel.: (+48) 77 54 16 521
e-mail: s.oglaza@opolskie.pl

Skład Zarządu

Antoni Konopka
Członek Zarządu Województwa Opolskiego
pokój: 180
tel.: (+48) 77 54 16 526
fax: (+48) 77 54 16 354
e-mail: a.konopka@opolskie.pl

Skład Zarządu

Stanisław Mazur
Skarbnik Województwa Opolskiego
pokój: 207
tel.: (+48) 77 54 16 540
fax: (+48) 77 54 16 515
e-mail: s.mazur@opolskie.pl