Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 25/02/2020
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego

Kategorie

Słowa kluczowe


XV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja nt. wykonania w 2019 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2025 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2025, funkcjonowanie Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Specjalistycznym Szpitalu im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach – realia, wyzwania, perspektywy.

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli i Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2019.

Podjęcie uchwał: w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022; zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023; zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego; zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu; zmiany statutu SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu; określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 r. na terenie województwa opolskiego; zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa; rozpatrzenia skargi na działanie Muzeum Śląska Opolskiego; rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek