Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 04/05/2021
16:00 - 18:00

Kategorie

Słowa kluczowe


Szkolenie dla  przedstawicieli  Kół  Gospodyń  Wiejskich  dotyczące  składania   wniosków w ramach otwartych konkursów ofert

Organizacja – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO

Uczestnicy – Członek zarządu województwa Antoni Konopka

– Spotkanie on-line