Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 24/02/2020
14:00 - 15:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego

Kategorie

Słowa kluczowe


Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa – m.in. informacja o przebiegu realizacji I naboru wniosków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu województwa opolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi

Uczestnicy: Członkowie komisji, członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy

Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek