Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 03/09/2019
08:30 - 09:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego


Komisja Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa – m.in. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dot. rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków i udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w roku 2019 w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok, informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego w 2018 r.

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, Skarbnik województwa, członkowie Komisji

Sala konferencyjna nr 6 Urzędu Marszałkowskiego, Ostrówek