Działanie: wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR
  1. organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia
  2. prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Poziom dofinansowania: pomoc na realizację operacji przyznawana jest lokalnej grupie rybackiej, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów (75% z EFR i 25% z publicznych środków krajowych).