Szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady  Dialogu Społecznego w Opolu odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 r. w Zamku w Mosznej.

W obradach uczestniczyli członkowie WRDS. Na wstępie Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła – Przewodniczący WRDS w Opolu powitał wszystkich zebranych członków WRDS. Po czym zapytał, czy wszyscy członkowie WRDS akceptują porządek obrad. Następnie Przewodniczący zapytał, czy członkowie WRDS wnoszą uwagi do protokołu z piątego posiedzenia WRDS w Opolu. Protokół z piątego posiedzenia WRDS został przyjęty przez zebranych bez uwag.

Przewodnim tematem obrad był wniosek Prezesa Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczący podjęcia uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca w częściach dotyczących zmiany granic gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków.  W związku z nieobecnością wnioskodawcy wniosek nie został przedstawiony, natomiast wywiązała się dyskusja wśród uczestników. Marszałek przypomniał o podjętych krokach WRDS w Opolu i wystosowanym stanowisku. Poinformował również, że Sejmik Województwa Opolskiego dwukrotnie w formie uchwały podejmował rezolucje, wyrażające sprzeciw wobec trybu przyjęcia przez Rząd RP powyższego rozporządzenia, które wystosowano do najwyższych władz państwowych, nie otrzymując od adresatów odpowiedzi. Zarząd Województwa Opolskiego wspólnie z parlamentarzystami wystosował list do Premier Beaty Szydło o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w częściach dotyczących zmiany granic Gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, ponadto ponad 200 samorządów z całej Polski podpisało się  również pod wnioskiem o uchylenie tego rozporządzenia.

Sebastian Koćwin zauważył, że w związku ze zmianą granic miasta Opola zmiany następują również zmiany w związku z miejscami pracy i zmianą bytową mieszkańców.

Pan Przewodniczący zaproponował, że jedynie co można zrobić bez obecności wnioskodawcy to przyjąć uchwałę o uchwalenie apelu o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w częściach dotyczących zmiany granic gmin: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków.

Przedstawiciel „Solidarności” poinformował, że stanowisko które było przyjęte przez WRDS jest stanowiskiem wystarczającym i wiążącym więc  „Solidarność” nie będzie podejmowała uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia.  Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych poinformował, że FZZ  jest za przyjęciem  uchwały. Pan przewodniczący poinformował, że zaakceptowany przez stronę samorządową wniosek zostanie przesłany do wszystkich członków WRDS z prośbą o przesłanie zdania odrębnego przez „Solidarność”  i stronę rządową.  Pani Wicewojewoda poinformowała, że strona rządowa jest  absolutnie przeciwna podpisaniu ww. uchwały – po pierwsze wojewoda jako pierwszy pozytywnie opiniował wniosek Prezydenta Opola, a po drugie rozporządzenie jest już w mocy i od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać.