Rada Muzeum działająca przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Rada Muzeum działająca przy Muzeum Wsi Opolskiej

Rada Muzeum działającą przy Muzeum Śląska Opolskiego

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Rada Społeczna Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Rada Społeczna Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Rada Społeczna Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Rada Społeczna Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Rada Społeczna Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Rada Społeczna Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Rada Społeczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Rada Społeczna Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu

Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej