Trzepizur Janusz Roman

Radny Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-081, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 550 do 557
fax: (+48) 77 54 16 551
e-mail: sejmik@opolskie.pl

udział w komisjach:

oświadczenia majątkowe:

(PDF, 2082.38 kB)

 

Interpelacje