Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przyjęta przez Sejmik 28 grudnia 2012 r.

Przygotowanie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.