Opracowanie na potrzeby „Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku”