Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 2009-2010

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 2011-2013 (PDF, 2015.67 kB)