BĄCZKOWICZ DAWID
na członka Rady został zgłoszony przez Stowarzyszenie „Babie lato”.
Pełni także funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

OLCZYKOWSK DANUTA – zastępca przewodniczącej
na członka Rady została zgłoszone przez Fundację Dłonie i Serca, która działa w Opolu od 2011 roku.
Statutowym celem jest pomoc osobom niepełnoprawnym, chorym przewleklei nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży. Logo Fundacji symbolizuje otwarte serca i pomocne dłonie. Pokazuje, że miłość i wzajemna pomoc, tych którzy pomagają i tych, którym ta pomoc jest potrzebna, nadaje życiu inny sens, jest potrzebą serca. Do najważniejszych działań należy między innymi prowadzenie rehabilitacji domowej dla małych dzieci z wadą słuchu. Dzięki współpracy z Fundacją Orange najmłodsze dzieci niesłyszące korzystają z terapii domowej prowadzonej przez specjalistów logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki, neurologopedii. Fundacja Dłonie i Serca wspomaga także dzieci niepełnosprawne tworząc dla nich subkonta i przyjmując darowizny imienne. Jest także dyrektorem NZOZ Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu LOGOMED w Opolu.

NIEDŹWIEDŹ JOANNA – sekretarz
na członka Rady została zgłoszona przez powiat oleski, gdzie pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie (więcej informacji na internetowej stronie www.szukajpomocy.eu).
Obecnie pełni funkcję dyrektora opolskiego oddziału PFRON.

NIEWIERKIEWICZ DANUTA
przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, zatrudniona w Departamencie Zdrowia I Polityki Społecznej.

SMYK CZESŁAW
na członka Rady został zgłoszony przez Wojewódzki Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu, w którym pełni funkcję sekretarza Zarządu od trzech kadencji.
Organizacja działa na terenie województwa opolskiego, gdzie obecnie liczy około 1150 członków. Głównym celem organizacji są działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w tym budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych likwidując bariery i ograniczenia uniemożliwiające osobom starszym i niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczymi rodzinnym. Datego tez WTWzK organizuje: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zawody sportowe, zawody wędkarskie oraz inne imprezy kulturalno-integracyjne. Jedną z głównych imprez organizowanych cyklicznie od 2001 roku są “Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” w których każdego roku bierze udział około 3 000 osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego.

WOJTASZEK MIECZYSŁAW
przedstawiciel Urzędu Miasta Opole

WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA – przewodnicząca
na członka Rady została zgłoszone przez Fundację Dłonie i Serca, która działa w Opolu od 2011 roku.
Statutowym celem jest pomoc osobom niepełnoprawnym, chorym przewleklei nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci młodzieży. Logo Fundacji symbolizuje otwarte serca i pomocne dłonie. Pokazuje, że miłość i wzajemna pomoc, tych którzy pomagają i tych, którym ta pomoc jest potrzebna, nadaje życiu inny sens, jest potrzebą serca. Do najważniejszych działań należy między innymi prowadzenie rehabilitacji domowej dla małych dzieci z wadą słuchu. Dzięki współpracy z Fundacją Orange najmłodsze dzieci niesłyszące korzystają z terapii domowej prowadzonej przez specjalistów logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki, neurologopedii. Fundacja Dłonie i Serca wspomaga także dzieci niepełnosprawne tworząc dla nich subkonta i przyjmując darowizny imienne.
Pełni także funkcję pełnomocnika rektora do spraw osób niepełnosprawnych przy Politechnice Opolskiej.

Pliki do pobrania:

(PDF, 128.16 kB)

(PDF, 123.96 kB)