Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 trwały od 10 kwietnia do marca 2014 r. W celu dotarcia z projektem dokumentu do jak najszerszego grona osób, informacja o trwających konsultacjach, wraz z prośbą o składanie sugestii oraz uwag, została przekazana do samorządów lokalnych, przedstawicieli opolskiego środowiska naukowego, biznesowego, politycznego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie procesu konsultacji społecznych projektu RSIWO 2020 otrzymano 41 uwag, które zostały zgłoszone między innymi przez:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– przedstawiciel Parku Naukowego Technologicznego,
– rzecznik patentowy,
– przedsiębiorcy,
– osoby fizyczne.

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 w toku konsultacji społecznych został poddany ocenie przez instytucje zewnętrzne: Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Firmę Deloitte oraz Technopolis Group działającą na zlecenie Komisji Europejskiej. Proces opiniowania zakończył się w marcu 2014 roku pozytywną oceną oraz rekomendacją umożliwiającą zatwierdzenie RSIWO 2020 uzyskaną od przedstawicieli firmy Technopolis Group oraz Komisji Europejskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych wraz z odniesieniem do wszystkich nadesłanych uwag oraz rekomendacji

Pliki do pobrania:

(PDF, 1013.82 kB)