Najczęściej zadawane pytania dotyczące PO Ryby 2007-2013 oraz odpowiedzi na nie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pliki do pobrania:

Kwalifikowalność wydatków- interpretacja Instytucji Zarządzającej w zakresie obowiązujących przepisów dot. wdrażania 4 osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013