PROW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

 

Informacje na temat PROW 2014-2020 opracowano w oparciu o oficjalną wersję Programu Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020.

 

Aktualną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/.

 

Za treść informacji w dziale “PROW” odpowiada Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich