Projekt LIFE

Projekt LIFE

Zamówienia Publiczne

Akty Prawa Miejscowego

Kontakt

 

Projekt “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIF19 GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.