Uchwała Nr XLVII / 497 / 2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014 (PDF, 531.65 kB)

Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2014 rok (PDF, 291.68 kB)

Program współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2020 (PDF, 232.76 kB)

Program współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok (PDF, 257.32 kB)

Program współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (PDF, 535.35 kB)